Hướng dẫn cài đặt Game

LINK TẢI GAME

Bản FULL  Tải game

 

Link Game English

 FULL VERSION Download

 

Khi tải về xong các bạn nhấn chuột phải vào File chọn Here để giải nén ra,sau khi giải nén xong vào thư mục vừa được giải nén là ZeroOnline

mở lên vào thư mục Play.exe để vào game. nếu mở thư file Play.exe bị lỗi có thể đổi đuôi của Play1.dat thành Play1.exe để vào game nhé.

Còn không cho giải nén hay vào game bị lỗi các bạn xem video link bên dưới nhé.

http://zerovietnam.com/bai-viet/cach-fix-loi-win-10-cai-game-hoac-vao-game-khong-duoc-226

 

 

 

When the download is complete, right-click on the file select Here to extract, after unpacking to the folder has been unpacked ZeroOnline

Open up the Play.exe folder to enter the game. If open the file Play.exe error can change the tail of Play1.dat to Play1.exe to enter the game offline.

I do not see the problem with the video link below.

http://zerovietnam.com/bai-viet/cach-fix-loi-win-10-cai-game-hoac-vao-game-khong-duoc-226